Regulamin

§1. Informacje podstawowe


Serwis internetowy działający w domenie http://www.e-pasaz.com prowadzony jest przez:
Agencję interaktywną "Web 4"
ul. Nowaka Jeziorańskiego 91/3
25-432 Kielce
NIP: 657-225-29-87
Regon: 260290321

zwaną dalej Operatorem.

Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Serwisu.
Korzystanie z Serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w Serwisie usług.
Opublikowane na stronach serwisu e-pasaz.com informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane w sklepach znajdujących się na stronie e-pasaz.com

§2. Bezpieczeństwo danych


Użytkownicy Serwisu mogą wprowadzić swoją identyfikację przez logowanie w Serwisie. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może być uzależnione od takiej identyfikacji. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są każdorazowo do podawania prawdziwych danych przy każdej identyfikacji oraz zabezpieczania ich wybranych przez siebie hasłem przed dostępem osób trzecich.
Użytkownik Serwisu upoważnia Operatora do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Użytkownika oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności Serwisu.
Pomimo dołożenia starań w celu weryfikowania danych podmiotów gospodarczych wprowadzanych do serwisu przez Użytkowników, Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub fałszywie wprowadzone i prezentowane dane jak również dane nieaktualne.
Operator oświadcza, że wszelkie dane podmiotów gospodarczych (poza danymi przeznaczonymi do publikacji) wprowadzane przez użytkowników Serwisu nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i edycji swoich danych.
Użytkownik Serwisu wyraża zgodę i upoważnia Operatora do  wykorzystywania zamieszczonych danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, w tym również na przesyłanie na jego adres e-mail reklam, ofert i innych treści o charakterze marketingowym i handlowym oraz wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Serwisu.
Przesyłki takie zawsze zawierają informację o ich nadawcy, którym jest wyłącznie Operator.
Serwis gromadzi wyłącznie dane osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie są natomiast gromadzone żadne dane osobowe, które nie są związane z działalnością gospodarczą.
W czasie oceniania sklepów gromadzone są informacje pozwalające na identyfikację komputera w sieci. Ma to na celu wyeliminowanie nieuczciwych użytkowników nadużywających możliwości promowania serwisów oraz deprecjonowania konkurencji.

§3. Usługi odpłatne


Serwis świadczy usługi odpłatne jak i bezpłatne. Korzystanie z usług odpłatnych jest dobrowolne.
Sklepy internetowe mogą być zgłaszane na stronie e-pasaz.com przez właściciela lub upoważnionych do tego celu pracowników.
Sklep może zostać zgłoszony jednorazowo, w przypadku pakietu standardowego - do jednej kategorii, w przypadku pakietu Premium oraz VIP - do większej ilości kategorii.

Koszt pakietu standardowego:  bezpłatny

* Pakiet standardowy obejmuje dodanie danych takich jak:
 • adres www sklepu;
 • kontaktowy adres mailowy;
 • nazwę, adres oraz telefony kontaktowe do firmy prowadzącej sklep;
 • mapka dojazdu
 • informacje o funkcjonalności sklepu;
 • opis sklepu;
 • możliwość dodawania komentarzy / opinii dodawanych przez klientów sklepu;


Koszt pakietu Premium: 25 pln / netto za rok.

* Pakiet Premium gwarantuje dodatkowo:
 • wyświetlanie wpisu w czołówce wpisów dla danej kategorii;
 • wyróżnienie wpisu w kategorii;
 • umieszczenie logotypu sklepu / firmy w opisie sklepu;
 • losowe wyświetlanie logotypu sklepu na stronie głównej katalogu;
 • mapka dojazdu
 • możliwość dodania wpisu do max. 2 kategorii;
 • brak wyświetlanych reklam na stronie opisu sklepu;
 • możliwość dodania do 2 produktów;


Koszt pakietu VIP: 50 pln / netto za rok.

* Pakiet VIP gwarantuje dodatkowo:
 • wyświetlanie wpisu w czołówce wpisów dla danej kategorii;
 • wyróżnienie wpisu w kategorii;
 • umieszczenie logotypu sklepu / firmy w opisie sklepu;
 • losowe wyświetlanie logotypu sklepu na stronie głównej katalogu;
 • mapka dojazdu
 • możliwość dodania wpisu do max. 3 kategorii;
 • brak wyświetlanych reklam na stronie opisu sklepu;
 • możliwość dodania do 5 produktów;

Aktywacja pakietu sklepu następuje po weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszenia, oraz dokonaniu odpowiedniej dla danego typu pakietu opłaty. Po akceptacji wpisu, otrzymają Państwo na podany adres e-mail wszelkie informacje niezbędne do dokonania płatności. Fatura VAT zostanie przesłana po dokonaniu płatności, na podany adres korespondencyjny lub mailowy.

Korzystanie z niektórych usług odpłatnych możliwe jest po podpisaniu przez Serwis i Użytkownika oddzielnej umowy o współpracę.
Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług płatnych, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres sklepy@e-pasaz.com, lub pisemnie na adres Operatora.
Operator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła Użytkownika niepowołanej osobie bez wiedzy Operatora lub za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie (utrata dochodów lub zysków) wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Operatora.
Rezygnacja z usługi nie powoduje zwrotu niewykorzystanej opłaty.
Zastrzegamy prawo do usunięcia wpisu bez podania przyczyny.

§4. Cookies

Innym sposobem zbierania przez e-pasaz.com informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest e-pasaz.com. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

 
Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez e-pasaz.com jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych e-pasaz.com.

W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne?, ?stałe? oraz ?zewnętrzne?.

Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.

?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

?Zewnętrzne? pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

§5. Uwagi końcowe


Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.
Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres sklepy@e-pasaz.com, lub pisemnie na adres Operatora.
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
facebook